Kaliski Dzień Sportu Szkolnego - program

Kaliski Dzień Sportu Szkolnego

13.06.2018r. – Stadion Miejski w Kaliszu, ul. Łódzka 19-29

PROGRAM MINUTOWY

 

godz. 9:30    - Zbiórka uczestników

godz. 10:00  - Ceremonia otwarcia

                      - przemarsz ekip

                      - wciągnięcie na maszt flagi olimpijskiej

                      - zapalenie znicza olimpijskiego

                      - odczytanie apelu olimpijskiego

                      - wystąpienie gościa – przedstawiciela Urzędu Miasta

                      - występ grupy tanecznej

 

godz. 10:30

            - sztafety zadaniowe – szkoły podstawowe klasy I-III

            - finał Ligi Lekkoatletycznej – szkoły podstawowe klasy IV-VII

            - turniej piłki nożnej – szkoły ponadgimnazjalne

            - turniej koszykówki streetball dziewcząt i chłopców – klasy gimnazjalne

           

ok. godz. 13:00 – Podsumowanie wyników – zakończenie imprezy

 

REGULAMINY

 

GRY I ZABAWY RUCHOWE – SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I - III

 

* - Wyścig z woreczkiem

Ustawienie początkowe: dzieci stoją w rzędach na wprost trasy sztafetowej, na której ustawiono chorągiewkę - oznaczającą półmetek Przebieg : Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci biegną z woreczkiem w ręce  w kierunku chorągiewki, wykonują jej obiegnięcie i wracają jak najszybciej do swoich rzędów przekazując woreczek  następnym zawodnikom. Wygrywa ten zespół, który najwcześniej ukończy rywalizację.

  

*  Konkurs skoczków

Ustawienie: Zawodnicy stoją w rzędach. Pierwsi z nich stoją na linii startu trzymając między kolanami piłkę siatkową. : Na sygnał prowadzącego, zawodnicy stojący w rzędach jako pierwsi skaczą z piłką trzymaną między kolanami slalomem między pachołkami do półmetka-chorągiewki, biorą piłkę w ręce i biegiem wracają, przekazując piłkę następnemu zawodnikowi. Następny zawodnik wykonuje te same czynności. Każdy, który przekaże piłkę idzie na koniec swojego rzędu. Zespół, który wykona to najszybciej, wygrywa.

 

* - Bieg z woreczkiem na głowie

Ustawienie początkowe: Zawodnicy stoją w rzędach. Pierwszy z zawodników trzyma w ręce woreczek gimnastyczny. Na sygnał prowadzącego zawodnik kładzie sobie woreczek na głowie i slalomem między pachołkami biegnie do półmetka i z powrotem uważając , by woreczek nie spadł mu z głowy. W przypadku upadku woreczka wraca do miejsca w którym spadł woreczek kładzie go na głowie i kontynuuje bieg. Wygrywa zespół, który najszybciej wykona wyścig najszybciej.

 

 

* - Piłka w tunelu

Ustawienie początkowe: uczestnicy stoją w rzędach w rozkroku - tworząc "tunel" Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsi z rzędów podają piłkę w tunel. Dzieci podają piłkę między nogami. Kiedy ostatni z rzędu otrzyma piłkę, biegnie z nią na początek i podaje piłkę w tunel, itd. Wygrywa ten zespół, który jako pierwszy ustawi się w pierwotnej pozycji.

 

*  -  "Uni - hok"

 Ustawienie: uczestnicy stają w rzędach, naprzeciwko ustawionych pachołków. Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci z rzędów wybiegają, prowadząc krążek kijami do uni hoka, między pachołkami, do oznaczonego półmetka. Wracają do rzędów, prowadząc krążek w ten sam sposób i przekazują przybory następnej osobie. Wygrywa ten zespół, który pierwszy zakończy wyścig.

 

   

* -  stonoga

Ustawienie: zespoły stoją w rzędach. Przebieg: Opiekun danego zespołu prowadzi dzieci slalomem pomiędzy słupkami i wraca do linii mety. Zawodnicy trzymają się za biodra i uważają by stonoga się nie rozerwała. W przypadku rozerwania stonoga staje, łączy się od nowa i biegnie dalej. Wygrywa najszybszy zespół.

 

Zespoły 10 osobowe  ( 5 dziewczynek + 5 chłopców )

 

Zgłoszenia: do 8 czerwca do kol. Waldemara Kuświka

 

 

KOSZYKÓWKA - STREETBALL  – KLASY GIMNAZJALNE

Uczestnictwo: każda szkoła może wystawić 1 drużynę składającą się

                            z 4 dziewcząt i 1 drużynę składającą się z czterech chłopców (w tym rezerwowi) 

Mecze zostaną rozegrane na hali. System rozgrywek zależny od ilości zgłoszonych zespołów.

 

Zgłoszenia: do 8 czerwca do kol. Jacka Jareckiego

 

 

 

PIŁKA NOŻNA  – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Uczestnictwo: każda szkoła może wystawić jedną drużynę.  

Mecze zostaną rozegrane na boisku bocznym. System rozgrywek zależny od ilości zgłoszonych zespołów.

Zgłoszenia: do 8 czerwca do kol. Waldemara Olszyny

 

 

FINAŁ LIGI LEKOATLETYCZNEJ  – SZKOŁY PODSTAWOWE

Uczestnictwo: zgodnie z komunikatem po zakończniu ligi lekkoatletycznej

Zgłoszenia: do 8 czerwca do kol. Pawła Wiśniewskiego

Program minutowy

„Złotego Mityngu”

Kalisz 13.06.2018r.

 

 

10.30  chód d               w dal d  r. 2007       wzwyż ch r. 2007

10.40  chód ch                                                                                p. pal ch r. 2007

10.50  100pł ch                                                                               

11.00   80pł d               w dal ch r. 2007      wzwyż d r. 2007                                      kula d r. 2004

11.10   60pł ch r. 05-06                                                                 p. pal d r. 2007

11.20   60pł d  r. 05-06                                                                  

11.30   60 d r. 05-06

11.35   60 d r. 2007     w dal d r. 05-06      wzwyż d r. 05-06

11.40   60 ch r. 2007                                                                                                        kula ch r. 2004

11.45   60 ch r. 05-06                                                                     p. pal d r. 05-06

11.50  100 d r. 2004                                                                        

11.55  100 ch r. 2004

12.00  600 d r. 2004

12.05                              w dal ch r. 05-06    wzwyż ch r. 05-06

12.10  600 d r. 05-06

12.20  600 d r. 2007                                                                        p. pal ch r. 05-06

12.30 1000 ch r. 2004

12.40 1000 ch r. 05-06  w dal d r. 2004     wzwyż ch r. 2004

12.50 1000 ch r. 2007 

13.00  300 d r. 2004

13.05  300 d r. 05-06

13.10  300 d r. 2007      w dal ch r. 2004    wzwyż d r. 2004

13.15  300 ch r. 2004

13.20  300 ch r. 05-06

13.25  300 ch r. 2007